Meet Giorgia Palmeri in Roma

Giorgia Palmeri

Giorgia Palmeri

mercoledi!
Personal info
Age:
34 years old
Sex:
Donna
Sign:
Aries
Country:
Roma
City:
Italy

Join for free now